Etablert i 2014
25 pasientplasser
25 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet