Etablert i 2022
20 pasientplasser
20 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet