Etablert i 2022
20 pasientplasser
25 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet