Etablert i 2023
25 pasientplasser
32 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet