Etablert i 2002
26 pasientplasser
36 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet