Etablert i 2009
26 pasientplasser
30 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet