Etablert i 2009
30 pasientplasser
30 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet