logo

Endre skriftstørrelse

Hold CTRL-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre, eller - for å forminske.

TIPS – Tyrili IPS

Tyrili IPS, eller TIPS, bistår elever i behandling i Tyrilistiftelsen med å komme seg raskt ut i ordinært, lønnet arbeid.

Hvordan fungerer TIPS?

Jobbspesialistene i TIPS følger eleven (som pasienter kalles i Tyrili) fra jobbsøket starter. Det kan enten være i løpet av behandlingsoppholdet eller rett etter at behandlingen er avsluttet. Elevene som får oppfølging av TIPS er motivert for ordinært, lønnet arbeid, og for å delta aktivt i sin egen prosess for å nå målet om jobb. TIPS følger opp arbeidsforholdet så lenge elev og arbeidsgiver ønsker det. Jobbsøk og rekruttering skjer i tråd med elevens interesser, forutsetninger, preferanser og bakgrunn. Det skal være en kvalitetssikring for arbeidsgiver at TIPS har kartlagt elevens kompetanse og ferdigheter. I prosessen jobber man for å finne et aktuelt arbeidssted og en elev/jobbsøker som kan passe for hverandre. Siden jobbspesialisten følger eleven også etter at vedkommende har kommet ut i jobb, kan han eller hun være med på å løse utfordringer som oppstår etter at arbeidsforholdet er etablert.

Hva er IPS?

IPS står for «Individual Placement and Support», som på norsk gjerne oversettes med «individuell jobbstøtte». Metoden er internasjonalt anerkjent og har som mål at mennesker med psykisk helse- eller rusproblemer raskt skal få og beholde ordinært, lønnet arbeid. IPS skiller seg dermed fra tilnærmingen man tradisjonelt har hatt overfor disse gruppene, med arbeidstrening i skjermede virksomheter eller arbeidspraksis uten ordinær lønn. I Norge fungerer IPS som et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten (i dette tilfellet Tyrili) og kommunehelsetjenesten. Ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Tyrilistiftelsen etablert Tyrili IPS – TIPS.

Prinsippene metoden bygger på

 • Alle som ønsker det kan få IPS-tjenesten, det er ingen inngangskriterier
 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
 • Målet er en vanlig jobb
 • Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgang fra trygd/stønad til arbeid
 • Jobbsøkingen starter med en gang og senest etter en måned
 • Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Jobbsøk skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter
 • Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler systematisk relasjoner med lokale arbeidsgiver

Kontakt TIPS

E-post: tips@tyrili.no

Eva Tveit, teamleder og jobbspesialist
Tlf. 45 25 42 92
E-post: eva.tveit@tyrili.no

Alf Sandve, prosjektleder
Tlf. 90 20 33 11
E-post: alf.sandve@tyrili.no

Hilde Saraksen, jobbspesialist i Oslo
Tlf. 90 78 53 24
E-post: hilde.saraksen@tyrili.no

Gyda Moan, jobbspesialist i Innlandet
Tlf. 98 44 51 32
E-post: gyda.moan@tyrili.no

Hanne Sikane, jobbspesialist i Skien/Tyrili sør
Tlf. 92 29 58 90
E-post: hanne.sikane@tyrili.no

Les mer

Elevhistorier:

Vil vekk fra rus og kjedsomhet

Fikk napp på sitt livs første jobbsøknad

Om TIPS:

Nytt team skal skaffe Tyrili-elever jobb etter behandling

Fra en arbeidsgivers ståsted:

–Ubetalelig å se at folk får et løft i livet

 • Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden
 • Del på:

 • Tips en venn Tips en venn
 • Del på Facebook
 • Del på Twitter

Behandlingsteder

Tyrilistiftelsen

Org.nr: 961025311 Tlf:        474 74 000
Normannsgata 47 Fax:       474 74 001
0655 Oslo E-post: tyrili@tyrili.no

 

 • Gå til Facebook
 • Del på:

 • Gå til Twitter
Ansvarlig redaktør: Anders B. Bisgaard