Doktorgradsprosjekt om barn som pårørende

Prosjektleder: Turid Wangensteen (veiledet av Astrid Halsa og Jørgen Bramnes - SERAF)
Tidsrom: 2015–2020
Beskrivelse: Målet med studien var å få mer kunnskap om hvordan foreldre med rusproblemer og deres barn opplever at foreldreskap og rus tematiseres, og om dette  skaper skamfølelse og utenforskap, eller om det bidrar til å skape mestring og resiliens? (Se også Publikasjoner, 2018–2021.)

Golf som terapi

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: 2018–2020
Beskrivelse: Tyrilistiftelsen og organisasjonen Golf som Terapi startet et samarbeid tilbake i 2009. I dag tilbys Golf som Terapi ved flere Tyrilienheter. Det ble høsten 2018 gjennomført semistrukturerte intervju med elever som deltar og/eller har deltatt i Golf som Terapi. Prosjektets formål var å undersøke hvordan elever opplever sin deltagelse i golfgruppene, og hvordan golf kan påvirke det sammensatte behandlingsprogrammet for den enkelte elev. Resultatet ble presentert i form av en vitenskapelig artikkel: "Experiences of playing golf as a part of the treatment and rehabilitation process among patients in substance use disorder treatment." (Se også Publikasjoner, 2020).

Tyrilikohorten 2016

Prosjektleder: Mikael Sømhovd
Tidsrom: Datainnsamling 2016–2018
Beskrivelse: 'Mixed methods' kohortestudie som søkte å følge samtlige innskrevne i 2016 i Tyrili til ett år etter fullført døgnbehandling. Repeterte mål undersøkte endring og opprettholdt endring i livskvalitet, psykisk helse, rus, kriminalitet og kriminalitetsforståelse, samt opplevelse av behandlingsutbytte. Delstudier fulgte to månedskohorter nærmere om utvalgte tema.