Pasientundersøkelsen

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer brukerundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.

Medarbeiderundersøkelsen

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer medarbeiderundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.