Kompetansehevende tiltak – nytte og betydning for praksis

Prosjektledere: Turid Wangensteen og Anne Himberg-Sundet
Tidsrom: Januar 2020–juni 2021
Beskrivelse: Målet med denne kvalitative studien, er å få økt kunnskap om hvordan aktuelle opplæringstiltak oppleves av deltakerne, og om hvordan ny kunnskap benyttes i praksis i behandlingsarbeidet. Studien består av 4 delstudier: 1) Tyriliutdanning, 2) Motiverende Intervju; 3) Flerkulturell kompetanse, traumer og rus, 4) Selvmordsforebyggende arbeid.

Pasientundersøkelsen

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer brukerundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.

Medarbeiderundersøkelsen

Prosjektleder: Jacob Hystad
Tidsrom: Årlig
Beskrivelse: Tyrili har utviklet og gjennomfører på årlig basis flere typer medarbeiderundersøkelser. For mer informasjon om dette, se her.